Navigere i Planer

Denne vejledning handler om fanen "Planer" i rum.

Forklaring af indhold

Her finder du din studieplan som er omdrejningspunktet i itslearning. Den kan være struktureret i emner (1) eller blot have en masse fortløbende "planer" (lektioner) (2). Hvis din studieplan indeholder emner (1) findes der en mappe for hvert emne under fanen "Ressourcer" (3) som indeholder (næsten) alle de ressourcer som du finder i planen for det pågældende emne (4).

Planerne indeholder nogle overskrifter (se billede nedenfor) som varierer alt efter hvilken uddannelse du går på. I sidste kolonne finder du de værktøjer din underviser har stillet til rådighed for dig i forbindelse med specifikke undervisningsgange. Det kan være diskussioner, opgaver, links, indskannede tekster mm.

Visning af planer

I toppen af siden kan du vælge hvordan du vil se dine planer (1).

Man kan f.eks. vælge om man kun vil se "Alle forestående" planer (2) og på den måde undgå at scrolle hen over planer som ikke er aktuelle mere. Man kan også vælge at se lidt frem eller tilbage i tiden eller at se sine planer efter emner (3). Hvis du vil se alle planer uanset dato, så skal du ned i bunden af menuen og vælge "alle" (4).

Vær opmærksom på at rummet husker dit valg af visning, så hvis du f.eks. har valgt at se et specifikt emne, så er det også dette emne du vil få vist næste gang du besøger rummet.  

I øverste, højre hjørne kan man vælge hvordan man gerne vil se sine planer (5).

Som udgangspunkt vil man få vist planerne som tabel, hvis man tilgår planerne fra en computer. Tilgår man planerne fra en mobil eller tablet, vil man få vist planerne i liste-form.

Arbejder man med overlappende emner/temaer, kan det måske være en fordel at kunne se sine planer som en tidslinje.

Bemærk! Tidslinjevisningen er kun tilgængelig, hvis din underviser har aktiveret den!