Optag video med Kaltura optager

Denne vejledning viser, hvordan du bruger Kaltura videos indbyggede optager til at lave skærmoptagelser med.

Åbn Kaltura Capture (videooptager)

1. Gå ind på fanen "Dine videoer"

2. Vælg "Add new"
3. Vælg "Kaltura Capture (new recorder)"

Så bliver du ledt over på nedenstående side.

4. Hvis det er første gang du skal optage, skal du vælge "Download for..." og installere softwaren

5. Hvis Kaltura Capture allerede er installeret åbner den automatisk

Overblik over Kaltura Capture

1. Klik på video-ikonet for at aktivere/deaktivere dit webkamera
2. Klik på skærm-ikonet for at aktivere/deaktivere skærmoptagelse
3. Klik på mikrofon-ikonet for at aktivere/deaktivere din mikrofon
4. Når alle indstillinger er som de skal være, kan du trykke på den store røde knap for at optage

Indstillinger for lyd og video

1. Klik på "Camera" for at åbne indstillingerne for dit webcam
2. Klik på det nederste felt for at vælge et andet kamera (hvis du har flere muligheder)

3. Klik på "Screen" for at åbne indstillingerne for skærmoptagelse
4. I feltet under udsnittet af din skærm kan du vælge hvilken skærm du vil optage (hvis du har flere sluttet til)
5. Nederst kan du vælge om du vil optage hele skærmen
6. Eller kun et udsnit af skærmen

Hvis du har valgt kun at optage et udsnit af skærmen, får du en stiplet ramme frem på en del af din skærm.

7. Vælg hvor stort udsnittet skal være
8. Du kan også redigere størrelsen ved at trække med musen i hjørnet af den stiplede firkant
9. Når udsnittet har den rette størrelse klikker du "Confirm"

10. Klik på "Audio" for at åbne indstillingerne for lyd
11. Klik på feltet for at skifte mikrofon (hvis du har flere tilsluttet)

Optag video

Når alle indstillinger er som du vil have dem, er du klar til at optage.

1. Tryk på den store, røde knap for at starte optagelsen

Programmet tæller ned fra 3 før optagelsen starter.

2. Når optagelsen går i gang, får du et lille kontrolpanel et sted på din skærm

3. Når du er færdig med at optage, trykker du på den hvide firkant for at stoppe

Så spørger programmet om du er sikker på du vil stoppe optagelsen.

4. Klik på "Yes, stop it"

Upload video til Kaltura (itslearning)

Når du har stoppet optagelsen, får du Kaltura Capture biblioteket frem

1. Vælg "Save & Upload" for at uploade videoen direkte til dit Kaltura bibliotek i itslearning under "Dine videoer"

2. I højre side kan du se hvornår videoen er uploadet

Når videoen er uploadet, kan du finde den under fanen "Dine videoer" på itslearning

Deling af video