Min uddannelse - overblik

"Min uddannelse" er oprettet for at imødekomme studerendes ønsker om, at samle information fra uddannelsen, studieadministrationen og diverse støtteorganisationer, som omhandler studiet, på ét lettilgængeligt sted.

Nedenfor er en illustration af hvilke mapper ”Min uddannelse” indeholder (under Ressourcer), samt hvem der har det overordnede ansvar for de forskellige mapper. Alle uddannelser har den samme grundstruktur og det er kun udvalgte personer, der har tilladelse til at redigere indhold i mapperne.

1. Info fra uddannelsen

Information fra studiet. Her kan man finde løbende information fra studieleder og undervisere.

2. Råd og udvalg

Information fra uddannelsesråd eller udvalg på uddannelsen.

3. Studieordning, regler og rammer

Som overskriften antyder, så er det al lovstof og formelle retningslinjer for UC SYD og for uddannelsen. I mappen findes tre sider.

  • Studieordning, regler og rammer bliver bestyret af uddannelsen og gælder kun for din specifikke uddannelse.
  • Juridisk håndbog og retsregler bliver bestyret af studieadministrationen og er fælles for alle studerende på UC SYD.
  • Ordensregler, kriseberedskab, handicappolitik m.m. bliver også styret centralt. Kriseberedskabsplanen gælder for din campus, mens ordensregler og handicappolitik gælder for alle studerende på UC SYD.
4. Prøver og eksamener

Information omkring prøver og eksamen og/eller information om hvem man kan kontakte for at få informationen.

Der er også et link til eksamenssystemet WISEflow.

5. Praktik

Information omkring praktik og/eller information om hvem man kan kontakte for at få informationen. 

Der er også et link til Praktikportalen.

6. Studieservice

Information om kontaktpersoner i studieadministrationen.

7. SU og kilometerpenge

Generel information omkring SU og kilometerpenge, samt skema og vejledninger.

8. Læsevejledning og SPS

Information samt vejledninger omkring læsevejledning og SPS

9. Studievejledning

En mappe med kontaktoplysninger på studievejlederen, samt en mappe hvor studievejleren på uddannelsen kan lægge materiale ind.

10. Internationalt

Information om internationale muligheder for udveksling eller praktik.

Link til MoveON - portalen til udlandsophold.

Kontaktoplysninger på den lokale internationale koordinator.

11. Biblioteket på UC SYD

En mappe med information om og links til biblioteket på UC SYD.

12. Hjælp til IT

Se kontaktoplysninger her på siden.